Όλη η πόλη μια σκηνή στο Φεστιβάλ Βόλου festival 3-7-18 shakuhachi and saxophone duo ON 音 ΩN shakuhachi : Alexandros Aivaliotis soprano sax tarogato: Nikolas Skordas

Όλη η πόλη μια σκηνή στο Φεστιβάλ Βόλου festival 3-7-18 shakuhachi and saxophone duo  ON 音 ΩN shakuhachi : Alexandros Aivaliotis soprano sax tarogato: Nikolas Skordas

https://www.facebook.com/saxandshakus…[0]=31.[100001584844571%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D]
http://nikolasskordas.com/
https://shakuhachigreece.wordpress.co…